Запослени

Редовни професор
•    проф. др Снежана Смедеревац
•    проф. др Иван Јерковић
•    проф. др Марија Зотовић-Костић
•    проф. др Сунчица Здравковић
•    проф. др Весна Гаврилов-Јерковић
•    проф. др Душанка Митровић
•    проф. др Зденка Нововић
•    проф. др Јасмина Коџопељић
•    проф. др Љиљана Михић
•    проф. др Јелица Петровић
•    проф. др Јелена Шакотић Курбалија
•    проф. др Вељко Јовановић

Ванредни професор
•    проф. др Владимир Михић
•    проф. др Ивана Михић
•    проф. др Јасмина Пекић
•    проф. др Петар Чоловић
•    проф. др Борис Попов
•    проф. др Бојана Динић
•    проф. др Бојан Јаничић
•    проф. др Дејан Пајић
•    проф. др Ана Генц
•    проф. др Тања Јевремов

Доцент
•    доц. др Александра Трогрлић
•    доц. др Јелена Матановић
•    доц. др Снежана Товиловић
•    доц. др Бојана Бодрожа
•    доц. др Ивана Јаковљев
•    доц. др Илија Миловановић
•    доц. др Селка Садиковић

Асистент са докторатом
•     др Милан Ољача

Асистент
•    ас. Марина Орос
•    ас. Драгана Јелић
•    ас. Катарина Машић
•    ас. Луна Радевић
•    ас. Марија Воларов
•    ас. Катарина Остојић

 

Врх стране