Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ


26. јуна 2024. у 10.00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионице

ПСИХОЛОГИЈА

АМФ, 101/1, 102/1, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 124/1, 201/2, 202/2,
П8

ЈКК-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

340/3

ЈКК-СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-

ЈКК-СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

300/3

ЈКК-КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

314/3

ЈКК-МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

307/3

ЈКК-РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

-

ЈКК-РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-

ЈКК-СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-

 

27. јуна 2024. у 10.00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионице

ПЕДАГОГИЈА

107/1, 108/1, 109/1, П8

КУЛТУРОЛОГИЈА

307/3

СОЦИОЛОГИЈА

208/2

ФИЛОЗОФИЈА

124/1

ЈКК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

АМФ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

102/1

 

28. јуна 2024. у 10.00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионице

ЖУРНАЛИСТИКА

107/1

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

АМФ

ЈКК-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

110/1, П9

ЈКК-РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

201/2

ЈКК-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

208/2

ИСТОРИЈА

102/1

СОЦИЈАЛНИ РАД

108/1, 109/1

ЈКК-ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

300/3

ЈКК-ШПАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

307/3

 

Врх стране