Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 202
3/2024. ГОДИНИ

27. јуна 2023. у 10:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионица

ПСИХОЛОГИЈА

АМФ, 101/1, 102/1, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 124/1, 201/2, 202/2

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

340/3,
П9-приземље

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

340/3

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

300/3

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

314/3

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

307/3

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

237/2

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

204/2

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

/

 

28. јуна 2023. у 10:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионица

ПЕДАГОГИЈА

101/1, 102/1

КУЛТУРОЛОГИЈА

307/3

СОЦИОЛОГИЈА

201/2

ФИЛОЗОФИЈА

124/1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

АМФ,
П8-приземље

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ
Пријемни испит се полаже у два дана:
Енглески језик 28. јуна
Француски језик 29. јуна
Руски језик 29. јуна
Немачки језик 29. јуна

109/1

 

29. јуна 2023. у 10:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионица

ЖУРНАЛИСТИКА

107/1

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

АМФ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

110/1, 111/1

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

307/3

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

208/2

ИСТОРИЈА

102/1, П8-приземље

СОЦИЈАЛНИ РАД

108/1, 109/1

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

300/3

ШПАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

101/1

 

Врх стране