Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

У наредном периоду очекујемо расписивање Конкурса!


26. јуна 2024.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

ПСИХОЛОГИЈА

10:00

ЈКК-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

10:00

ЈКК-КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

10:00

ЈКК-РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

 

27. јуна 2024.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

ПЕДАГОГИЈА

10:00

КУЛТУРОЛОГИЈА

10:00

СОЦИОЛОГИЈА

10:00

ФИЛОЗОФИЈА

10:00

ЈКК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

10:00

 

28. јуна 2024.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

ЖУРНАЛИСТИКА

10:00

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

10:00

ЈКК-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00

ЈКК-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

10:00

ИСТОРИЈА

10:00

СОЦИЈАЛНИ РАД

10:00

ЈКК-ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

10:00

ЈКК-ШПАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

10:00

 

Врх стране