Базе часописа на које је Факултет претплаћен

EBSCO 

Academic Search Complete

Филозофски факултет и Библиотека Филозофског факултета за све своје запослене обезбеђују претплату на обимну мултидисциплинарну колекцију Academic Search Complete на Ебсцо платформи, са преко 17.000 часописа, од којих је више од 9.000 у пуном тексту. Међу великим бројем јединствених часописа из целог света, ова база садржи и издања нашег Факултета, односно новосадског Универзитета. Лиценцирањем часописа Филозофског факултета у бази АСЦ драстично је повећана њихова видљивост с обзиром на огроман број Ебсцо претплатника широм света. Само у току 2022. године преузето је више од 10.000 чланака из периодичних публикација Филозофског факултета у Новом Саду (ГодишњакАрхеЗборник за језике и књижевностПримењена психологија, Зборник Одсека за педагогију, Прилози проучавању језикаМетодички видици, Tanylmányok, Hungarológiai Közlemények), што је за 2.000 чланака више него 2021. године. 

Осим часописа и магазина, база АСЦ садржи и око 1.000 монографских публикација у које спадају књиге, конференцијски радови, говори, биографије и сл.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/192/Baze.png
Врх стране