Набавка нових књига

Набавка нових књига и часописа, као и претплате на коришћење база података, биће централизоване. Предлоге за куповину можете доставити попуњавањем e-deziderata. Попуњени дезидерат можете послати на nabavka.biblioteka@ff.uns.ac.rs. Након тога следи предвиђена процедура за набавку публикација. Одлуку о набавци доноси Савет за издавачку делатност Факултета у складу са критеријумима за набавку нових публикација.

Централна библиотека - критеријуми за набавку књига и часописа

 1. Релевантна референсна литература (речници, енциклопедије, приручници).
 2. Научна и стручна дела која су од значаја за истраживање научних дисциплина које се проучавају на нашем Факултету, али и из области које се не изучавају на Факултету, а у интердисциплинарној су вези са тим наукама (антропологија, етнологија, политика, економија, право и сл.)
 3. Уџбеничка литература и литература која се користи за наставу (по један примерак значајних и најкоришћенијих уџбеника са свих студијских група, по препоруци семинарских библиотекара)
 4. Домаћи и страни часописи (штампани и електронски, уз напомену да, због недостатка простора, треба користити електронске верзије), којих нема у фондовима семинарских библиотека, а пружају шири, интердисциплинарни увид у филолошке и друштвено-хуманистичке науке.
 5. Значајне монографије из наше и европске културне историје, интересантне за све кориснике Библиотеке Филозофског факултета.
 6. Одржавање фонда (замена физички дотрајалих, али  актуелних  примерака) и допуна фонда (обезбеђивање минималног или довољног броја примерака )
 7. Докторске дисертације (обавезан примерак који се архивира)
 8. Обавезан примерак (сопствена издања Факултета и одсека).

* Набавка публикација се односи на набавку штампаних и електронских књига и часописа, као и на претплате на коришћење база података.

Семинарске библиотеке - критеријуми за набавку књига и часописа

 1. Научна домаћа и страна продукција запослених професора и сарадника на Одсеку (научне и стручне монографске публикације, самосталне или у коауторству, чланци у серијским публикацијама (сепарати), зборници радова чији су уредници наши професори).
 2. Научна и стручна дела која су од значаја за проучавање научне дисциплине која се проучава на Одсеку (процена чланова Одсека и семинарских библиотекара).
 3. Уџбеничка литература и литература која се користи за  наставу.
 4. Самостални преводи и монографије са предговорима, поговорима, библиографијама, чији су аутори чланови Одсека.
 5. Домаћи и страни часописи из области која се изучава на Одсеку (штампани и електронски, уз напомену да, због недостатка простора, треба користити електронске верзије).
 6. Релевантна референсна литература (речници, енциклопедије, приручници).
 7. Одржавање фонда (замена физички дотрајалих, али актуелних и потребних примерака) и допуна фонда (обезбеђивање минималног или довољног броја примерака).
 8. Набавка публикација за нове акредитоване програме на свим нивоима студија на Филозофском факултету.
 9. Набавка публикација за нове акредитоване програме на свим нивоима студија на Филозофском факултету (уз проверавање актуелних и нових студијских програма и силабуса)
 10. Монографске публикације наших професора које су објављене након завршетка радног односа на Одсеку.

* Набавка публикација се односи на набавку штампаних и електронских књига и часописа, као и на претплате на коришћење база података.

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/774/_DSC0846.JPG
Врх стране