Nabavka novih knjiga

Nabavka novih knjiga i časopisa, kao i pretplate na korišćenje baza podataka, biće centralizovane. Predloge za kupovinu možete dostaviti popunjavanjem e-deziderata. Popunjeni deziderat možete poslati na nabavka.biblioteka@ff.uns.ac.rs. Nakon toga sledi predviđena procedura za nabavku publikacija. Odluku o nabavci donosi Savet za izdavačku delatnost Fakulteta u skladu sa kriterijumima za nabavku novih publikacija.

Centralna biblioteka - kriterijumi za nabavku knjiga i časopisa

 1. Relevantna referensna literatura (rečnici, enciklopedije, priručnici).
 2. Naučna i stručna dela koja su od značaja za istraživanje naučnih disciplina koje se proučavaju na našem Fakultetu, ali i iz oblasti koje se ne izučavaju na Fakultetu, a u interdisciplinarnoj su vezi sa tim naukama (antropologija, etnologija, politika, ekonomija, pravo i sl.)
 3. Udžbenička literatura i literatura koja se koristi za nastavu (po jedan primerak značajnih i najkorišćenijih udžbenika sa svih studijskih grupa, po preporuci seminarskih bibliotekara)
 4. Domaći i strani časopisi (štampani i elektronski, uz napomenu da, zbog nedostatka prostora, treba koristiti elektronske verzije), kojih nema u fondovima seminarskih biblioteka, a pružaju širi, interdisciplinarni uvid u filološke i društveno-humanističke nauke.
 5. Značajne monografije iz naše i evropske kulturne istorije, interesantne za sve korisnike Biblioteke Filozofskog fakulteta.
 6. Održavanje fonda (zamena fizički dotrajalih, ali  aktuelnih  primeraka) i dopuna fonda (obezbeđivanje minimalnog ili dovoljnog broja primeraka )
 7. Doktorske disertacije (obavezan primerak koji se arhivira)
 8. Obavezan primerak (sopstvena izdanja Fakulteta i odseka).

* Nabavka publikacija se odnosi na nabavku štampanih i elektronskih knjiga i časopisa, kao i na pretplate na korišćenje baza podataka.

Seminarske biblioteke - kriterijumi za nabavku knjiga i časopisa

 1. Naučna domaća i strana produkcija zaposlenih profesora i saradnika na Odseku (naučne i stručne monografske publikacije, samostalne ili u koautorstvu, članci u serijskim publikacijama (separati), zbornici radova čiji su urednici naši profesori).
 2. Naučna i stručna dela koja su od značaja za proučavanje naučne discipline koja se proučava na Odseku (procena članova Odseka i seminarskih bibliotekara).
 3. Udžbenička literatura i literatura koja se koristi za  nastavu.
 4. Samostalni prevodi i monografije sa predgovorima, pogovorima, bibliografijama, čiji su autori članovi Odseka.
 5. Domaći i strani časopisi iz oblasti koja se izučava na Odseku (štampani i elektronski, uz napomenu da, zbog nedostatka prostora, treba koristiti elektronske verzije).
 6. Relevantna referensna literatura (rečnici, enciklopedije, priručnici).
 7. Održavanje fonda (zamena fizički dotrajalih, ali aktuelnih i potrebnih primeraka) i dopuna fonda (obezbeđivanje minimalnog ili dovoljnog broja primeraka).
 8. Nabavka publikacija za nove akreditovane programe na svim nivoima studija na Filozofskom fakultetu.
 9. Nabavka publikacija za nove akreditovane programe na svim nivoima studija na Filozofskom fakultetu (uz proveravanje aktuelnih i novih studijskih programa i silabusa)
 10. Monografske publikacije naših profesora koje su objavljene nakon završetka radnog odnosa na Odseku.

* Nabavka publikacija se odnosi na nabavku štampanih i elektronskih knjiga i časopisa, kao i na pretplate na korišćenje baza podataka.

 

Slike

 • /uploads/attachment/strana/774/_DSC0846.JPG
Vrh strane