Prvi konkursni rok

 

  • prijavljivanje kandidata: od 02. do 18. oktobra 2023. godine (prijava se zatvara 18. oktobra u 13:00 časova)
  • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 19. oktobar 2023. godine u 10:00 časova
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 20. oktobra 2023. godine (do 15:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu 23. oktobra 2023. godine (od 10:00 do 12:00 časova) - prigovori se podnose lično na šalteru Studentske službe
  • konačna rang lista 24. oktobar 2023. godine (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata: 25. oktobar 2023. godine od 9:00 do 13:00 na šalterima Studentske službe
Vrh strane