Pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2024/25.

Engleski jezik i književnost
Filozofija
Nemački jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Istorija
Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Pedagogija
Psihologija
Žurnalistika
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Rusinski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Slovački jezik i književnost
Sociologija
Srpska književnost i jezik
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Kulturologija
Komunikologija i odnosi sa javnošću
Italijanski jezik, književnost i kultura i Španski jezik, književnost i kultura

Vrh strane