Erasmus Mundus

Šta predstavlja program Erasmus Mundus External Cooperation Window -  EM ECW?

EM ECW podrazumeva međunarodnu saradnju kroz mobilnost studenata i osoblja u oblasti visokog obrazovanja . Program je pokrenuo Biro za koordinisanje evropske pomoći (AIDCO), a realizovaće ga Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA). Cilj programa Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM ECW) je da se postigne bolje razumevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske unije i trećih zemalja u oblasti visokog obrazovanja putem promovisanja razmene ljudi, znanja i veština.

Specifični ciljevi EM ECW programa su sledeći:

◦ Proširivanje međunarodne saradnje na univerzitetima trećih zemalja (zemalja van EU);
◦ Promovisanje saradnje između EU univerziteta i univerziteta u trećim zemljama;
◦ Pružanje mogućnosti studentima da steknu lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva tokom studija u inostranstvu, kao i da promovišu EU vrednosti;
◦ Poboljšanje transparentnosti i priznavanja studija i kvalifikacija, posebno se nadovezujući na pravila EU i rezultate Bolonjskog procesa u ovoj oblasti;
◦ Obezbeđivanje sticanja visokog obrazovanja za dobre studente iz ugroženih grupa;
◦ Usavršavanje veština i kvalifikacija osoblja u oblasti visokog obrazovanja, tako da aktivno mogu doprineti poboljšanju kvaliteta visokoobrazovnog sistema;
◦ Izgradnja kapaciteta administracije javnog i privatnog sektora učešćem njihovog osoblja u mobilnosti visokog obrazovanja (posebno kroz doktorske i postdoktorske aktivnosti);
◦ Jačanje političkih, kulturoloških, obrazovnih i ekonomskih veza između Evropske unije i trećih zemalja.

EM ECW programi na Filozofskom fakultetu:

Basileus
JoinEU-SEE
SUNBEAM
SIGMA AGILE
EUROWEB+

Slike

  • /uploads/attachment/strana/408/Erasmus_mundus_2.jpg
Vrh strane