Studentski parlament

Poslovnik o radu Studentskog parlamenta
Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament

Šta smo, gde smo i kuda idemo?

Ukoliko ste student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i imate pitanja koja se tiču vašeg školovanja, želite nešto da promenite u vezi sa tim ili da učestvujete u realizaciji projekata, organizovanju tribina, debata, takmičenja u različitim oblastima i drugim aktivnostima, u tom slučaju  obratite  se Studentskom parlamentu.

Studentski parlament je organ visokošlolske ustanove, koji zastupa interese i prava studenata Filozofskog fakulteta. Postoji, kako bi studentima pomogao u prevazilaženju njihovih problema i i sprovođenju ideja u dela. Nastao je zbog potrebe da se poveća transparentnost studentskog organizovanja i da se studenti podstaknu na učestvovanje u vannastavnim aktivnostima. Sastav Parlamenta čine 15 članova, sa različitih studijskih grupa i godina studija.

Student prodekan: Nemanja Vujić
kontakt: studentprodekan@ff.uns.ac.rs
Predsednica studentskog parlamenta: Ivana Macak
Potpredsednica: Milica Brzak
Sekretarka: Nina Aleksić

Adresa elektronske pošte: stparlament@ff.uns.ac.rs

Studentski parlament Filozofskog fakulteta organizuje redovne sednice na kojima se diskutuje o aktuelnim problemima i potrebama studenata, promenama i idejama u vezi sa dešavanjima na Fakultetu i Univerzitetu. Rad Studentskog parlamenta je javan, što znači da je svakome ko izrazi potrebu, omogućeno je da prisustvuje sednicama i učestvuje u diskusijama.

Da bi parlament kao studentsko telo delovao u skladu sa sopstvenom svrhom, neophodna je dobra komunikacija sa studentima i zajedničko zalaganje u rešavanju problema i pokretanju akcija. Kao posredničko telo između studenata i uprave, može da pomogne u lakšem i bržem sprovođenju ideja, potreba i zahteva studenata. Stoga je poželjno izgraditi i održavati međusobno poverenje, kako bismo uticali na očuvanje i poboljšanje studentskog standarda.

Sedište Parlamenta je na trećem spratu Filozofskog fakulteta u kancelariji broj 338, u kojoj redovno dežuraju članovi Parlamenta od 10 do 14 časova.

Možete nas kontaktirati putem telefona: 021/485-3992 ili putem mejla stparlament@ff.uns.ac.rs.

Uključite se, da delamo zajedno!

Slike

  • /uploads/attachment/strana/49/Studentski_parlament.jpg
Vrh strane