Savet za izdavačku delatnost

Fakultet obavlja izdavačku delatnost u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktima.
Za izdavačku delatnost na Fakultetu zadužen je Savet za izdavačku delatnost.
Predsednik Saveta za izdavačku delatnost je dekan po funkciji koju obavlja, a ostale članove bira Nastavno-naučno veće Fakulteta.
Fakultet donosi opšti akt o udžbenicima.
Izdavačka delatnost Fakulteta regulisana je Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti.

Članovi Saveta za izdavačku delatnost Filozofskog fakulteta su:

  1. prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, član po funkciji,
  2. prof. dr Olivera Knežević-Florić,
  3. prof. dr Ivana Đurić-Paunović,
  4. doc. dr Goran Vasin,
  5. doc. dr Una Popović,
  6. prof. dr Laura Spariosu,
  7. prof. dr Marko Škorić.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/51/Savet_za_izdavacku_delatnost.JPG
Vrh strane