Alumni klub

O Klubu:

Misija i vizija kluba

Misija Alumni kluba Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je uspostavljanje velike zajednice Fakulteta i bivših studenata sa svrhom unapređenja kvaliteta rada i života na Fakultetu, šireg promovisanja i angažovanja obrazovnih i istraživačkih kapaciteta Fakulteta, kao i sa svrhom unapređenja profesionalnih kvaliteta i društvenog života alumnista Fakulteta.

Vizija Alumni kluba Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je da se zajednica Fakulteta i alumnista stvara kroz otvorenu komunikaciju u kojoj će predstavnici Fakulteta učiti o potrebnim promenama obrazovnih i stručnih programa, o pravcima daljeg razvoja obrazovnih i istraživačkih potencijala Fakulteta kao i da se, kroz raznovrsne aktivnosti kluba i programe celoživotnog učenja, omogući alumnistima da steknu nova profesionalna znanja i da unaprede kvalitet svog društvenog života.

Ciljevi Alumni kluba Filozofskog fakulteta:

1. uspostavljanje aktivne zajednice i održavanje veza između Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i njegovih bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali,
2. međusobno povezivanje nekadašnjih studenata i
3. razvijanje saradnje između Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade naši nekadašnji studenti.

Program rada Alumni kluba Filozofskog fakulteta

Svrha aktivnosti Kluba je otvaranje komunikacije između Filozofskog fakulteta i alumnista. Prema koncepciji rada Kluba to se može ostvariti kroz dva tipa aktivnosti:

I Stalno otvorene aktivnosti Kluba i
II Organizacija povremenih događaja za alumniste.

I Stalno otvorene aktivnosti Alumni kluba

1. Programi saradnje alumnista i Fakulteta: formiranje timova alumnista i predstavnika Fakulteta koji bi se bavili razvojnim planovima u domenu obrazovanja i istraživanja:
◦ tim za procenu potrebe za daljim stručnim usavršavanjem alumnista,
◦ tim za uspostavljanje logističke podrške za stručnu praksu studenata Fakulteta u kompaniji u kojoj je alumnista zaposlen,
◦ tim za pisanje aplikacija i sprovođenje projekata saradnje Fakulteta i poslovnog sektora,
◦ sprovođenje istraživanja u kompanijama u kojima su alumnisti zaposleni,
◦ učešće alumnista kao demonstratora u nastavi na Fakultetu,
◦ sprovođenje zajedničkih aktivnosti u nalaženju sponzora kao i drugi zajednički projekti.

2. Forum za inovacije. Poziv alumnistima da na Internet stranici Kluba komentarišu tekuće programe obrazovanja i stručnog usavršavanja na Filozofskom fakultetu. Forum će biti moderiran od strane koordinatora Kluba i nalaziće se na Internet stranici Kluba: uskoro dostupna.

3. Forum za razvoj aktivnosti Kluba. Poziv alumnistima da na Internet stranici Kluba predlažu i komentarišu predloge drugih u vezi sa budućim razvojem programa aktivnosti Kluba.

4. Servisi za alumniste

a) distribucija kontakt-informacija o drugim alumnistima
   (uz saglasnost svakog alumniste),
b) programi stručnog usavršavanja na Fakultetu uz nižu cenu u odnosu na tržišnu,
c) popusti za robu i usluge kod kompanija koje su prijatelji Alumni kluba,
d) karijerno savetovanje za nezaposlene alumniste. 

Napomena: Servisi pod b. i c. biće dostupni alumnistima koji imaju status plaćenog članstva. Detalji će biti dostupni uskoro.

II Organizacija povremenih događaja

◦ godišnja skupština alumnista,
◦ predavanja uglednih stručnjaka na temu koju su predložili alumnisti,
◦ veče kulture za alumniste i
◦ putovanja.

Poziv studentima svih nivoa koji su završili studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu da se priključe Alumni klubu biće uskoro otvoren. Ukoliko želite dodatne informacije o Alumni klubu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu možete pisati na sledeću e-mail adresu: alumni@ff.uns.ac.rs

Vrh strane