Пројекти

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у Новом Саду са циљем развоја..

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

Награда Вељку Јовановићу за најцитиранијег истраживача

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.12.2021.

"Стари у Војводини: чиниоци успешног старења" - Јелица Петровић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

"Педагошке, психолошке и социолошке димензије унапре

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

Научни скуп "Агроисторија", Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.09.2021.

"Америчка штампа и преврати о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Докторанди о историји" Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Црногорска штампа и документи о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.12.2020.

Реч и реченица у словенским језицима, Жељко Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.10.2020.

Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, Милан Громовић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.09.2020.

"Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research", Сабина Халупка-Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.06.2020.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у новом Саду са циљем развоја...

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918, Микавица Дејан, решење број: 142-451-2457/2019-03

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Употреба матерњег језика на друштвеним мрежама као фактор утицаја на етнолингвистичку виталност Мађара Сабина Халупка Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Централна аудио-библиотека Универзитета у Новом Саду (ЦАБУНС) - Маја Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.07.2016.

Слободан Бјелица - "Историјске основе аутономије Војводине" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Марко Шкорић - "Културно наслеђе и идентитет у контексту модернизацијских процеса и социокултурних и технолошких промена" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Момир Самарџић - "Култура сећања на Војвођанском простору од 19. до 21. века" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Ђура Харди - "Интеракција култура, привредни токови и социјалне структуре на тлу Војводине као историјски процес дугог трајања (од Антике до 16 века)" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.
Врх стране