Пројекти

"Миграције кроз историју", Алекдандар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације08.08.2023.

Summa Studiorum Philosophiae: Filozofija i conditio humana, Невена Јевтић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.05.2023.

"Превод као део наставног процеса словачке националне заједнице", Зузана Тирова

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације28.04.2023.

Покрајина - непознате уплате

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.01.2023.

"Педагошке, психолошке и социолошке димензије унапређења квалитета високошколске наставе: могућности и изазови" Јована Милутиновић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.01.2023.

"Историја политичких идеја код Срба" Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.03.2023.

"Вредносне оријентације и друштвени ангажман студената у оквиру наставних и ваннаставних активности ..." - Маја Босанац

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.03.2023.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у Новом Саду са циљем развоја..

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

Награда Вељку Јовановићу за најцитиранијег истраживача

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.12.2021.

"Стари у Војводини: чиниоци успешног старења" - Јелица Петровић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

"Педагошке, психолошке и социолошке димензије унапре

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

Научни скуп "Агроисторија", Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.09.2021.

"Америчка штампа и преврати о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Докторанди о историји" Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Црногорска штампа и документи о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.12.2020.

Реч и реченица у словенским језицима, Жељко Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.10.2020.

Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, Милан Громовић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.09.2020.

"Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research", Сабина Халупка-Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.06.2020.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у новом Саду са циљем развоја...

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.
Врх стране