Projekti

Summa Studiorum Philosophiae: Filozofija i conditio humana, Dragan Prole

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 20.05.2023.

"Prevod kao deo nastavnog procesa slovačke nacionalne zajednice", Zuzana Tirova

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 28.04.2023.

Pokrajina - nepoznate uplate

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.01.2023.

"Pedagoške, psihološke i sociološke dimenzije unapre

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.01.2023.

Identiteti-CLACOLASI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

Identiteti-IS-MIGAIN

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

Identiteti-IDIOMATIC

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

"Istorija političkih ideja kod Srba" Goran Vasin

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 22.03.2023.

"Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti ..." - Maja Bosanac

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 21.03.2023.

Ambasada SAD, Jelena Kleut, donacija 2022.

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 01.01.2023.

"Manjinski jezici i književnosti u AP Vojvodini - semiotički i kulturni resursi..." - Virđinija Popović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 20.12.2021.

"Istorijski identitet Srba u Vojvodini 1690-1990" - Goran Vasin

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 17.12.2021.

Jovana Milutinović, Utvrđivanje potreba za bazičnom dodatnom obukom nastavnika Univerziteta u Novom Sadu sa ciljem razvoja..

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 24.07.2019.

"Pravni i istorijski aspekti položaja Bunjevaca u Vojvodini" - Đura Hardi

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.12.2021.

Nikola Džafo, Opremanje hola Filozofskog fakulteta, Petak.ugrožene vrste

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 15.12.2022.

Tijana Milenković, troškovi rada stranih lektora angažovanih po odluci broj: 612-00-00932-2022-06

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 14.12.2022.

Ambasada SAD, Jelena Kleut, donacija 2022.

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 01.11.2022.

Donacija Indijske ambasade - Prethodne godine

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

AUF - Projekat Kulturni transferi - Pavle Sekeruš - Prethodne godine

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Donacija Mađarski jezik - Prethodne godine

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Donacija Mađari 2022. godina

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Korejski institut - King Seđong - prethodna godina

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Korejska kulturna akademija - prethodna godina

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Fondacija tekvondoa - prethodna godina

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.

Konfucijev institut - prethodna godina

Tip projekta Naučnoistraživački međunarodni
Početak realizacije 13.10.2022.
Vrh strane