Пројекти

Summa Studiorum Philosophiae: Filozofija i conditio humana, Драган Проле

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.05.2023.

"Превод као део наставног процеса словачке националне заједнице", Зузана Тирова

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације28.04.2023.

Покрајина - непознате уплате

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.01.2023.

"Педагошке, психолошке и социолошке димензије унапре

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.01.2023.

Идентитети-CLACOLASI

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IS-MIGAIN

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IDIOMATIC

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

"Историја политичких идеја код Срба" Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.03.2023.

"Вредносне оријентације и друштвени ангажман студената у оквиру наставних и ваннаставних активности ..." - Маја Босанац

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.03.2023.

Амбасада САД, Јелена Клеут, донација 2022.

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације01.01.2023.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у Новом Саду са циљем развоја..

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

Никола Џафо, Опремање хола Филозофског факултета, Петак.угрожене врсте

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације15.12.2022.

Тијана Миленковић, трошкови рада страних лектора ангажованих по одлуци број: 612-00-00932-2022-06

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације14.12.2022.

Амбасада САД, Јелена Клеут, донација 2022.

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације01.11.2022.

Донација Индијске амбасаде - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

АУФ - Пројекат Културни трансфери - Павле Секеруш - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Донација Мађарски језик - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Донација Мађари 2022. година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Корејски институт - Кинг Сеђонг - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Корејска културна академија - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Фондација теквондоа - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Конфуцијев институт - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.
Врх стране