Пријављивање на више студијских програма

Приликом пријаве на конкурс за упис на први степен студија, кандидат може да конкурише на највише три студијска програма. Уколико конкурише на више од једног студијског програма, кандидат мора да означи који студијски програм му је примарни, а који програм или програми су допунски. Кандидат полаже пријемни испит за студијски програм који је означио као примарни.

Након полагања пријемног испита и објављивања ранг листе, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм на терет буџета.

Приликом рангирања кандидата у оквиру студијског програма, приоритет имају кандидати који су тај студијски програм означили као примарни.

Кандидати који су стекли право уписа на терет буџета на примарном студијском програму, неће се рангирати на листама студијских програма које су навели као допунске.

Кандидати који су стекли право уписа у својству самофинансирајућег студента или нису стекли право уписа на примарни студијски програм, рангираће се, осим на ранг листи примарног програма, и на ранг листама студијских програма које су навели као допунске, али само ако је на тим студијским програмима преостало слободних места (у односу на расписану квоту)*. У том случају, кандидат има могућност да бира на који програм жели да се упише у зависности од својих афинитета или позиција на различитим ранг листама. Рангирање кандидата у оквиру преосталих слободних места врши се на основну укупног броја поена остварених на пријемном  испиту, без обзира на то који испит је кандидат полагао, за све студијске програме осим за студијски програм Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

* Да би могао бити рангиран на студијском програму Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом као на допунском програму, кандидат мора да положи пријемни испит на неком од програма стране филологије: Енглески језик и књижевност, Немачки језик и књижевност, Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом или Руски језик и књижевност.

Кандидат може да се пријави на више студијских програма и да на сваком полаже пријемни испит, у том случају кандидат не може да се определи за допунске програме.

 

Врх стране