Вести

Архива вести
Одлукa о расписивању избора за Студентски парлaмент Филозофског факултета

Одлукa о расписивању избора за Студентски парлaмент Филозофског факултета

Опште

                На основу налога мера из Записника о ванредном инспекцијском надзору број: 142-614-424/2022-02 од 15.11.2022. године, декан Филозофског факултета у сарадњи са тренутно јединим легитимно изабраним представником студента студентом продека...

 • Faculty of Philosophy Exam Centre (FOPEC)
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Clacso i Cibam
 • Цeнтaр зa сoциoлoшкa истрaживaњa
 • Child Protection Hub
 • Центар за бихејвиоралну генетику
 • Ибероамерички центар
 • CUF - Université de Novi Sad
 • Центар за историјска истраживања
 • Eduroam
 • Туристичка организација Новог Сада
 • Memsource
 • Центар за подршку студентима
 • Педагошки центар
 • ECDL Serbia
 • Регистар близанаца
 • Лабораторија за експерименталну психологију
 • International summer school
 • CSFL: Let's learn Serbian
 • Конфуцијев институт
 • Центар за усавршавање наставника
 • Центар за језике
Врх стране