Вести

Архива вести
Награда Вукове задужбине проф. др Драгољубу Перићу

Награда Вукове задужбине проф. др Драгољубу Перићу

Опште

Проф. др Драгољуб Перић, са Одсека за српску књижевност, добио је Награду Вукове задужбине за науку за књигу Прамен магле, поље притиснуо. Необични јунаци Српске усмене епике (издавач: Академска књига Нови Сад, 2022. године). Књига професора Драгољу...

Листа кандидата за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду

Листа кандидата за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду

Опште

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Датум: 5. 12. 2022. ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ● Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду: – Немања Церовановић, 4. година, Психологија; – Ана В...

Листа кандидата за Студентски парламент Филозофског факултета у Новом Саду

Листа кандидата за Студентски парламент Филозофског факултета у Новом Саду

Опште

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Датум: 5. 12. 2022. ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ● Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду: – Тијана Стојковић, 4. година, Социјални ра...

 • Faculty of Philosophy Exam Centre (FOPEC)
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Clacso i Cibam
 • Цeнтaр зa сoциoлoшкa истрaживaњa
 • Child Protection Hub
 • Центар за бихејвиоралну генетику
 • Ибероамерички центар
 • CUF - Université de Novi Sad
 • Центар за историјска истраживања
 • Eduroam
 • Туристичка организација Новог Сада
 • Memsource
 • Центар за подршку студентима
 • Педагошки центар
 • ECDL Serbia
 • Регистар близанаца
 • Лабораторија за експерименталну психологију
 • International summer school
 • CSFL: Let's learn Serbian
 • Конфуцијев институт
 • Центар за усавршавање наставника
 • Центар за језике
Врх стране