Одлазне мобилности

Програм Еразмус+ омогућава запосленима на Факултету да проведу између 5 дана и 2 месеца на партнерском универзитету из Европске уније у циљу држања наставе или усавршавања/обуке. Програмом Еразмус+ покривени су трошкови пута и дневнице.
Запослени који се пријављују за програм Еразмус+ могу да бирају између пријаве за
држање наставе – подразумева држање наставе на партнерском универзитету у иностранству од најмање 8 предавачких сати недељно;
и
обуке/усавршавања – чиме се омогућава професионални развој наставног и ненаставног особља путем обсервација или учествовања на тренингу. Овај вид размене не подразумева одласке на конференције.

Staff Mobility Agreement for Teaching
Staff Mobility Agreement for Training

Након одобрења мобилности, а за потребе евидентирања особља на размени, потребно је попунити Формулар за особље на размени преко програма Еразмус+ и послати га мејлом на адресу Канцеларије за међународну сарадњу на ФФ, erasmus@ff.uns.ac.rs.

По повратку са размене, потребно је:
1. кратак извештај о мобилности послати на имејл erasmus@ff.uns.ac.rs и доставити Наставно-научном већу;
2. потписане скениране документе Staff Mobility Agreement for Teaching/Teaching и Grant Agreement послати на адресе erasmus@ff.uns.ac.rs и  outgoing.erasmus@uns.ac.rs;
3. попунити кратак упитник о мобилности од Европске комисије који ћете добити путем имејла.
НАПОМЕНА: Врло је важно попунити овај упитник, јер постоји могућност да вам мобилност не буде регистрована, те да ћете морати да вратите стипендију. 

Програм ЦЕЕПУС
Програм ЦЕЕПУС, осим студената, финансира и боравке наставног особља на неком од универзитета у земљама које су чланице ЦЕЕПУС мреже. Мобилност наставног особља може трајати минимално пет радних дана (осим у случају летњих школа) уз обавезу да имају 6 предавачких или менторских сати по радној недељи, а период боравка предавача обично траје до месец дана.
За више информација о мрежним мобилностима потребно је погледати мреже које су на располагању и пријавити се путем сајта http://www.ceepus.info.
Мреже преко којих је могућа мобилност студената и наставника Филозофског факултета

Филозофски факултет (ппт) - презентација за потребе представљања Факултета током мобилности
Универзитет у Новом Саду (ппт) - презентација за потребе представљања Универзитета током мобилности

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/170/Odlazeca_mobilnost_-_zaposleni.jpg
Врх стране