Често постављана питања

Када ће ми бити исплаћена стипендија?
Ако је у питању програм Еразмус+, праксе и процедуре се разликују од универзитета до универзитета, те се дешава да стипендија буде уплаћена пре мобилности, али се неретко дешава да буде исплаћена и након периода мобилности. За сва питања око уплата стипендије саветујемо да се обратите Канцеларији за међународну сарадњу у Ректорату која је задужена за исплату.
Ако је у питању програм ЦЕЕПУС, висина стипендије, као и могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому, варира у зависности од државе у коју стипендиста одлази, а детаљне информације се могу пронаћи на страницама појединачних држава на www.ceepus.info сајту. У сваком случају, стипендија се исплаћује по доласку према упутствима које добијете од партнерског универзитета.

Да ли ми је потребан доказ о знању страног језика?
Да. Потврда може бити и Уверење о положеним испитима, неки од сертификата из школе језика или слично. Уколико немате потврду, можете се обратити Центру за језике и договорити полагање класификационог теста. Уколико се у конкурсу тражи знање страног језика, но приликом комуникације са партнерским универзитетом добијете информацију да знање тог језика није неопходно за ваш боравак, потребно је доставити при пријави на конкурс доказ од партнерског универзитета у писаном облику као потврду да знање језика на траженом нивоу није неопходно.

Шта обухвата стипендија?
Стипендија за програм Еразмус+ обухвата плаћене трошкове пута и дневницу у износу који прописује Европска комисија. Дневница је предвиђена за трошкове смештаја и исхране, а за организацију смештаја задужена је особа која одлази на мобилност.
CEEPUS стипендија подразумева месечну стипендију у износу који прописује свака CEEPUS земља за себе, а неретко и смештај. Износи за појединачне земље, као и информације о смештају, могу се добити на сајту www.цеепус.инфо.

Да ли неко може да помогне око резервације смештаја и превоза?
У оквиру програма Еразмус+, за организацију смештаја задужена је особа која одлази на мобилност, но често су и партнерски универзитети вољни да препоруче или резервишу смештај и купе карту за превоз, те је потребно договорити се са њима.
За програм CEEPUS, смештај је често укључен у стипендију, па се треба распитати код универзтиета на који се иде, док трошкове превоза сносе сами стипендисти.

Да ли ми је потребно здравствено осигурање?
Да, за програм Еразмус+, осигурање је неопходно и често ће партнерски универзитет тражити и потврду о осигурању пре мобилности.
За остале програме мобилности, препорука је да сво особље које иде на размену у иностранство, купи себи одговарајуће здравствено осигурање за период боравка ван земље.

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу на Филозофском факултету (М7) или мејлом на international@ff.uns.ac.rs.

 

Врх стране