Erasmus Mundus

Шта представља програм Erasmus Mundus External Cooperation Window -  EM ECW?

EM ECW подразумева међународну сарадњу кроз мобилност студената и особља у области високог образовања . Програм је покренуо Биро за координисање европске помоћи (AIDCO), а реализоваће га Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA). Циљ програма Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM ECW) је да се постигне боље разумевање и узајамно обогаћивање између Европске уније и трећих земаља у области високог образовања путем промовисања размене људи, знања и вештина.

Специфични циљеви EM ECW програма су следећи:

◦ Проширивање међународне сарадње на универзитетима трећих земаља (земаља ван ЕУ);
◦ Промовисање сарадње између ЕУ универзитета и универзитета у трећим земљама;
◦ Пружање могућности студентима да стекну лингвистичка, културолошка и образовна искуства током студија у иностранству, као и да промовишу ЕУ вредности;
◦ Побољшање транспарентности и признавања студија и квалификација, посебно се надовезујући на правила ЕУ и резултате Болоњског процеса у овој области;
◦ Обезбеђивање стицања високог образовања за добре студенте из угрожених група;
◦ Усавршавање вештина и квалификација особља у области високог образовања, тако да активно могу допринети побољшању квалитета високообразовног система;
◦ Изградња капацитета администрације јавног и приватног сектора учешћем њиховог особља у мобилности високог образовања (посебно кроз докторске и постдокторске активности);
◦ Јачање политичких, културолошких, образовних и економских веза између Европске уније и трећих земаља.

EM ECW програми на Филозофском факултету:

Basileus
JoinEU-SEE
SUNBEAM
SIGMA AGILE
EUROWEB+

Слике

  • /uploads/attachment/strana/408/Erasmus_mundus_2.jpg
Врх стране