Организација

Организација рада у Библиотеци

Библиотека Филозофског факултета својом организацијом, делатношћу и пословима представља јединствен библиотечко-информациони систем Факултета.
Преко својих фондова, база података и услуга, Библиотека доприноси одвијању наставе, научноистраживачког рада и образовању студената на Факултету.
Библиотека се састоји од библиотечких јединица: Централне библиотеке и семинарских библиотека. Радом Библиотеке Филозофског факултета руководи управник Библиотеке.

Централна библиотека

Централна библиотека поседује публикације и другу грађу општег типа и публикације из свих научних области које се изучавају на Факултету.
Публикације и библиотечко-информационе услуге Централне библиотеке користе сви студенти, наставници и сарадници Факултета, као и други корисници.
У свом саставу Централна библиотека има Централну читаоницу и депо књига.

Централна читаоница поседује референсну збирку и остале публикације из приручног фонда (1.000 публикација), најновије бројеве домаћих и страних стручних часописа, лисне каталоге и рачунаре за кориснике.
Централна читаоница смештена је у приземљу (соба П 10/приземље) и има око 100 места за рад. У њој се у слободном приступу налазе енциклопедије, лексикони, речници, приручници, уџбеници, као и опште, стручне и научне публикације из свих области које се изучавају на Факултету.
Депо књига се налази на четвртом спрату (401/IV) и има око 1.000 м² корисне површине, транспортну траку за пренос књига и шест малих транспортних лифтова за књиге, којима се публикације достављају семинарским библиотекама и Централној читаоници.

Семинарске библиотеке

Библиотеку чини 17 семинарских библиотека. Семинарске библиотеке поседују специјализоване фондове књига, периодике и друге грађе, који се формирају у зависности од потреба наставног и научноистраживачког рада на одсеку.

Публикације и библиотечко-информационе услуге семинарске библиотеке користе студенти, наставници и сарадници одсека, односно Факултета, као и научни радници из других средина.

Семинарске библиотеке смештене су у једанаест просторија. Оне представљају радно окружење библиотекара и читаонице за кориснике. У њима се налази приручни фонд у слободном приступу (око 2.000 публикација), лисни каталог и рачунар/и за кориснике.

Семинарске библиотеке имају додатну опрему и у њима се одвијају и друге активности везане за наставно-научну делатност на одсецима (предавања, настава, научни и стручни скупови, одбране мастерских радова и др.).

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/178/IMG_1153.JPG
Врх стране