Документа за пријаву

Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн)
- Диплому са основних академских студија (фотокопију, оригинал на увид) са додатком дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на основним академским студијама
- Диплому са додатком дипломе о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, оригинал на увид) или уверење о завршеним мастер академским студијама(фотокопију, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на мастер академским студијама
- Диплому магистра (фотокопију, оригинал на увид)
- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним магистарским студијама (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биобиблиографија са акцентом на стручни и научни рад
- Обавезно приложити објављене радове у штампаном облику
- Доказ о уплати накнаде на пријаву на конкурс (20.000,00 динара)

Врх стране