Општа обавештења за кандидате

 

Због ограниченог капацитета постојећег паркинга у улици Др Зорана Ђинђића, молимо вас да уколико долазите возилом на Факултет, ваше возило паркирате на неком од јавних паркиралишта у окружењу универзитетског кампуса. У улици Др Зорана Ђинђића, где се налази Филозофски факултет, забрањено је паркирање.

Молимо кандидате да припреме податке о родитељима: датум рођења, место рођења, занимање, организација у којој је запослен и адресу сталног боравка. Ови подаци су саставни део пријавног листа који попуњавате приликом пријаве на Конкурс.

Моле се родитељи и пратња кандидата да не улазе у просторе предвиђене за попуњавање документације за пријаву на конкурс. Изузетак је пратња кандидата са посебним потребама.

Кадидати ће добити сву потребну помоћ од колега волонтера који ће им бити на располагању за сва неопходна питања.

ФИЛОЗОФСКИ  ФАКУЛТЕТ

Врх стране