Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2022.
Одбрана докторске дисертације

- Наташа Вукићевић браниће докторску дисертацију у суботу 03. 12. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Интерактивни приступ реализацији дечјег музичког стваралаштва у млађим разредима основне школе
Комисија: проф. др Јована Милутиновић, проф. др Марија Зотовић-Костић, проф. др Данијела Судзиловски, проф. др Биљана Јеремић   

- Реља Владимир браниће докторску дисертацију у понедељак 24. 10. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Развојачење Војне границе у Аустро-Угарској (1867–1881)
Комисија: проф. др Владан Гавриловић, проф. др Горан Васин, проф. др Ненад Нинковић, проф. др Бошко Бранковић, проф. др Дејан Микавица

- Мирела Карахасановић браниће докторску дисертацију у петак 21. 10. 2022. године са почетком у 17:00 часова у семинару за Филозофију,  313/III,  на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Платонова филозофија политике
Комисија: доц. др Станко Влашки, доц. др Орхан Јашић, проф. др Жељко Калуђеровић

- Николија Ракочевић браниће докторску дисертацију у четвртак 29. 09. 2022. године са почетком у 14:00 у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Путање психолошке промене код клијената на краткотрајном психолошком третману
Комисија: доц. др Ана Генц, проф. др Весна Петровић, проф. др Весна Гаврилов-Јерковић

- Наташа Ђурагић браниће докторску дисертацију у четвртак 29. 09. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Ставови будућих васпитача према значају музичког васпитања за децу предшколског узраста
Комисија: доц. др Станислава Марић-Јуришин, проф. др Ира Проданов-Крајишник, проф. др Владимир Михић

- Луна Градиншћак браниће докторску дисертацију у петак 23. 09. 2022. године са почетком у 16:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Метаноја у песништву Бранка Миљковића
Комисија: проф. др Драган Бошковић, проф. др Драган Проле, проф. др Слободан Владушић

- Жолт Папишта браниће докторску дисертацију у понедељак 12. 09. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Појмовна дихотомија у метафоричким фразеологизмима)
Комисија: доц. др Каталин Озер, доц. др Гордана Ристић, проф. др Бранислав Ивановић

- Александар Ристески браниће докторску дисертацију у суботу 10. 09. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Проблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије
Комисија: доц. др Горан Рујевић, проф. др Александар Петровић, проф. др Мирослава Трајковски, проф. др Дамир Смиљанић

- Тамара Радовановић браниће докторску дисертацију у петак 09. 09. 2022. године са почетком у 13:30 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Социјално понашање и вршњачки статус ученика на раном основношколском   узрасту
Комисија: доц. др Станислава Марић Јуришин, проф. др Далиборка Поповић, проф. др Слађана Зуковић

- Ива Симурдић браниће докторску дисертацију у петак 02. 09. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Архетипска структура радње и архетипски ликови у романима Михаела Ендеа)
Комисија: доц. др Ивана Пајић, науч. сар. др Тијана Тропин, проф. др Николина Зобеница

- Милан Ољача браниће докторску дисертацију у петак 20. 05. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Карактеристике починилаца кривичних дела: животна историја и особине личности
Комисија: проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Татјана Бугарски, проф. др Душанка Митровић, проф.  др Валентина Баић, проф. др Петар Чоловић

- Предраг Ковачевић браниће докторску дисертацију у понедељак 13. 06. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Синтакса и семантика психолошких глагола у енглеском и српском језику)
Комисија: проф. др Гордана Штрбац, проф. др Бранимир Станковић, доц. др Татјана Милићев, проф. др Сабина Халупка-Решетар

- Александра Цолић Јовановић браниће докторску дисертацију у среду 13. 04. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Синтаксичке одлике Романа о Троји
Комисија: проф. др Марина Курешевић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Виктор Савић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

- Драгић Мила браниће докторску дисертацију у уторак 29. 03. 2022. године са почетком у 12:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Предикатски израз са глаголом у функцији интензификатора
Комисија: проф. др Људмила Поповић, проф. др Гордана Штрбац, проф. др Марина Николић, проф. др Миливој Алановић

- Даница Трифуњагић браниће докторску дисертацију у четвртак 24. 03. 2022. године са почетком у 13:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Имагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Горан Максимовић, проф. др Радослав Ераковић

- Весна Булатовић браниће докторску дисертацију у понедељак 21. 03. 2022. године са почетком у 12:30 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке
Комисија: проф. др Јелисавета Шафрањ, проф. др Весна Богдановић, проф. др Александра Гојков Рајић, проф. др Радмила Бодрич

- Сенка Слијепчевић браниће докторску дисертацију у четвртак 10. 03. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Детерминанте развоја професионалног идентитета школског педагога
Комисија: проф. др Оливера Кнежевић Флорић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Слађана Зуковић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране