Издања Филозофског факултета

     Издавачка делатност Филозофског факултета има дугу традицију. Од оснивања Факултет употпуњује основну законску и статутарну обавезу да наставници и сарадници, поред редовних активности у наставном процесу, објављују и штампају стручне и научне радове. Тиме се продужује и развија укупна делатност Факултета и даје велики допринос науци.
      У области издаваштва покренуто је неколико едиција.
      У едицији часописа објављујемо Годишњак, који у континуитету излази од 1956. до 1975. године. После извесне паузе наставља се са објављивањем од 1990, па све до данашњих дана. У Годишњаку објављујемо радове наставника и сарадника са свих студијских група. Штампани радови углавном представљају оригинални научни рад аутора. Часопис се издаје једном годишње у две свеске. У једној свесци се штампају радови из области филологије, док се у другој објављују радови из области друштвених наука.
      У едицији дисертација штампају се одбрањене и припремљене за штампу докторске дисертације и магистарске тезе. Уредник и покретач ове едиције је деканица проф. др Љиљана Суботић. Публикације у овој едицији су и у техничком погледу једнообразне и препознатљиве.
      Едиција монографије најбогатија је по броју објављених дела.
      У едицији зборника публиковани су радови учесника на многим научним скуповима одржаним на Факултету разним поводима. У децембру 2009. године планирамо одржавање научног скупа поводом 55 година од оснивања Факултета, а затим и објављивање приложених радова.
      У серији приручника и практикума за наставу објављено је више публикација углавном из области филолошких наука.
      Поводом обележавања 55. годишњице од свог оснивања Факултет покреће едицију Зборник у част.
      Први у едицији биће Зборник у част проф. др Меланије Микеш.
      Факултет преко своје укупне сарадње са сродним институцијама и факултетима у земљи и иностранству размењује објављена дела.
      Одсеци, такође, у оквиру своје редовне делатности, публикују књиге самостално, тако да је укупан фонд објављених дела на завидном нивоу.
      Факултет повремено објављује и посебне публикације студената.
      Сва дела се могу пронаћи у каталогу Библиотеке Филозофског факултета (сајт факултета) и могу се позајмљивљти ради коришћења.
      Одобрење за објављивање свих публикација чији је издавач Факултет даје Наставно-научно веће.
      Посебно бисмо се и овом приликом захвалили Министарству за науку и технологију Републике Србије, Покрајинском секретаријату за образовање и културу и Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АП Војводине на финансијској подршци за публиковање дела.
      Публикована издања чији је издавач Факултет могу се купити у скриптарници.

Врх стране