Вести

Архива вести
Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета

Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета

Опште

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-162/1 Дана, 26.2.2024. године На основу члана 64 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 88/2017, 73/2018, 27/2018, 67/2019, 6/2020. 76/2023) и члана 47-49 Статута Филозофског факул...

Дан матерњег језика

Дан матерњег језика

Опште

У среду, 21. фебруара 2024. године, на Филозофском факултету је традиционално обележен Дан матерњег језика. Матерњи језик део је културног идентитета народа, тачка препознавања, различитости, али и толеранције и разумевања. Република Србија је 2006....

 • Центар изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији
 • Faculty of Philosophy Exam Centre (FOPEC)
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Clacso i Cibam
 • Цeнтaр зa сoциoлoшкa истрaживaњa
 • Child Protection Hub
 • Ибероамерички центар
 • CUF - Université de Novi Sad
 • Центар за историјска истраживања
 • Eduroam
 • Туристичка организација Новог Сада
 • Memsource
 • Центар за подршку студентима
 • Педагошки центар
 • ECDL Serbia
 • Регистар близанаца
 • Лабораторија за експерименталну психологију
 • International summer school
 • CSFL: Let's learn Serbian
 • Конфуцијев институт
 • Центар за усавршавање наставника
 • Центар за језике
Врх стране