Други конкурсни рок

Други конкурсни рок:

  • пријављивање кандидата – 5. и 6. септембар 2024. године
  • полагање пријемног испита –  9. септембар 2024. године
  • објављивање прелиминарне ранг листе –  10. септембар 2024. године
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 12. септембар 2024. године
  • објављивање коначне ранг листе – 12. септембар 2024. године
  • упис примљених кандидата –  13. септембар 2024. године

 

 

Врх стране