Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 202
2/2023. ГОДИНИ

- ДРУГИ УПИСНИ РОК -

5. СЕПТЕМБАР

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

учионице

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

222/2

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

222/2

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

9:00

339/3

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

9:00

308/3

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

322/3

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

9:00

-

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

-

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

-

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

Пријемни испит се полаже у два дана:

Енглески језик
5. септембар у 9:00
Француски језик
6. септембар у 9:00
Руски језик
6. септембар у 9:00
Немачки језик
6. септембар у 9:00
111/1

271/2

221/2

222/2

КУЛТУРОЛОГИЈА

9:00

П8/приземље

 

6. СЕПТЕМБАР

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

учионице

СОЦИОЛОГИЈА

9:00

340/3

ФИЛОЗОФИЈА

9:00

313/3

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

222/2

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

221/2

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

9:00

271/2

ИСТОРИЈА

9:00

201/2

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

9:00

П8/приземље

ШПАНСКИ ЈЕЗИК КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

9:00

110/1

 

 

 

 

Врх стране