Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

- ДРУГИ УПИСНИ РОК -

7. СЕПТЕМБАР 2023. у 10:00ч

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Учионица/спрат

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

306/3

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

339/3

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

-

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

207/2

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

110/1

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

221/2

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

322/3

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

237/2

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

204/2

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

-

ШПАНСКИ ЈЕЗИК КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

P8-приземље

ИСТОРИЈА

301/3

СОЦИОЛОГИЈА

340/3

ФИЛОЗОФИЈА

313/3

СОЦИЈАЛНИ РАД

307/3

КУЛТУРОЛОГИЈА

202/2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

111/1

 

 

Врх стране