Рaдни кaлeндaр


Радни календар за школску 2022/23. годину

Испитни рокови, датуми пријављивања и одржавања испита
у школској 2022/23. години

Редовни испитни рокови за све студенте

Испитни рок

Уплата 

Пријава

Испити

Јануарски

Најкасније до 10.01.2023.

09.01. до 12.01.

16.01. до 29.01.

Фебруарски

Најкасније до 27.01.2023.

30.01. до 31.01.

02.02. до 14.02.

Априлски

Најкасније до 21.03.2023.

20.03. до 23.03.

27.03. до 05.04.

Јунски

Најкасније до 26.05.2023.

25.05. до 30.05.

01.06. до 23.06.

Септембарски

Најкасније до 22.08.2023.

22.08. до 24.08.

28.08. до 10.09.

Октобарски

Најкасније до 12.09.2023

11.09. до 14.09.

18.09. до 29.09.

 
 

Ванредни испитни рокови за све студенте

Испитни рок

Уплата

Пријава

Испити

Новембарски

Најкасније до 07.11.2022.

07.11. до 09.11.

14.11. до 20.11. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Децембарски

Најкасније до 06.12.2022.

06.12. до 08.12.

12.12. до 18.12. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Мартовски

Најкасније до 28.02.2023.

28.02. до 02.03.

06.03. до 12.03. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Мајски

Најкасније до 26.04.2023.

03.05 до 04.05.

08.05. до 14.05. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

 
 

-    Овера зимског семсетра је 17. фебруара 2023. године
-    Овера летњег семестра је 1. јуна 2023. године

-       Студентска евалуација за зимски семестар одржаће се од 09. до 12. јануара 2023. године
-       Студентска евалуација за летњи семестар одржаће се од 25. до 30. маја 2023. године

Врх стране