Рaдни кaлeндaр

Радни календар за школску 2024/25.

Радни календар за школску 2023/24.
 

Испитни рокови, датуми пријављивања и одржавања испита
у школској 2023/24. години
 

 

-    Овера зимског семeстра је 19. фебруара 2024. године
-    Овера летњег семестра је 1. јуна 2024. године
-    Студентска евалуација за зимски семестар одржаће се од 08. до 11. јануара 2024. године
-    Студентска евалуација за летњи семестар одржаће се од 27. до 30. маја 2024. године

 

 

Врх стране