Документа за упис

Документација која се подноси приликом уписа
Упис се врши на шалтерима Студентске службе од 8 до 13
часова

Поштовани кандидати,
Документацију за упис можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас.

Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих фотокопија подноси:

- два обрасца  ШВ-20;
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената 8.500 динара
- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте (1 рата школарине)
- индекс (индекс + ШВ обрасци купују се у скриптарници Факултета уз извршену уплату на износ од 1000 динара) (пример уплатнице)
- оригинал диплому о положеном завршном односно матурском испиту.

 Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

  • 1. рата приликом уписа године
  • 2. рата до 10. јануара
  • 3. рата до 10. марта
  • 4. рата приликом овере летњег семестра

ЗА ШКОЛАРИНУ ОД 65.000 ДИНАРА, ПРВА РАТА ИЗНОСИ 16.250,00
ЗА ШКОЛАРИНУ ОД 96.000 ДИНАРА, ПРВА РАТА ИЗНОСИ 24.000,00

 

Врх стране