Пројекти

Монографија: "Ми рождени по однковои звездои": ФМ Достоевскии и В.В. Розанов, Лазар Милентијевић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације10.07.2024.

Монографија: Мађарско-румунска историјска, књижевна и етнолошка прожимања, Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације10.07.2024.

Монографија: Спознаја идентитета, транскултуралност, поетско искуство, Ева Толди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације10.07.2024.

Монографија: Генерација Z, андроиди и папирна чудовишта: огледи о савременој фантастичној прози за децу, Драгољуб Перић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације10.07.2024.

Монографија: Бихејвиорална генетика, Снежана Смедеревац

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације10.07.2024.

Промис 2023 - DeSKoll

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.12.2023.

Конференција Идеја републике, Лазар Атанасковић, рефундација средстава

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације20.11.2023.

Призма-CTRUST

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације15.02.2023.

Облици (нео)авангарде у стваралаштву Словака у Војводини, Марина Шимак Спевакова

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације21.07.2023.

Научини скуп : "The International Society for the Study of Individual Differences", Белфаст, Селка Садиковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.08.2023.

Нина Стокић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Лазар Радан

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Владимир Папић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Милош Михаиловић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Сара Мејџор - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Катарина Машић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Вукашин Марић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Јелена Кукић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Огњен Јанић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Дејана Зекић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

Исидора Башић - ОИ

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.07.2023.

"The International Society for the Study of Individual Differences...", Белфаст, Бојана Динић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације02.08.2023.

Идентитети-CLACOLASI

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IS-MIGAIN

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IDIOMATIC

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.
Врх стране