Упис и услови коришћења

Чланови Библиотеке могу да буду:
◦ студенти Филозофског факултета свих нивоа студија
◦ наставници, сарадници и остали запослени на Филозофском факултету.

УПИС

Издавање чланских карти је организовано на следећи начин:

 1. Образац за учлањивање у Библиотеку преузмите са следећег линка
 2. Испуњен образац пошаљите на адресу uclanjivanje@ff.uns.ac.rs
 3. Обавештење о чланству и преузимању чланске карте добићете на ваше имејл адресе.
 4. По учлањењу студенти добијају чланску карту (залепљена на корице индекса), која важи до краја студија и обавезна је при коришћењу услуга Библиотеке.

Моле се корисници:

 • да се придржавају свих прописаних мера заштите
 • да се придржавају правила Библиотеке, као саставног дела Факултета
 • да се придржавају распореда коришћења Читаонице за учење
 • да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и да је чувају
 • да не ремете ред и тишину
 • да се пристојно односе према другим корисницима и запосленима.

Од библиотекара се очекује:

 • да корисницима буде доступан у оквиру радног времена
 • да кориснике упозна са њиховим правима и са услугама Библиотеке
 • да пружи одговарајућу стручну помоћ кориснику Библиотеке,
 • да према кориснику буде љубазан и предусретљив
 • да обезбеди тишину и услове за несметан рад

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/186/Upis_i_uslovi_koriscenja.JPG
Врх стране