Жиро-рачун за пријаву и упис

Број жиро рачуна Филозофског факултета: 840-1712666-26
Број модела: 97
Позив на број: 3820

Жиро рачун се користи за:

  • уплату накнаде за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита
  • уплату накнаде трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената
  • уплату прве рате за самофинансирајуће студенте
  • уплату за индекс

 

 

Врх стране