Документа за пријаву

Пријаву можете извршити преко онлајн апликације

Уколико конкуришете онлајн, документацију коју ћете поставити треба да буде скенирана или усликана, оригинале ћете донети на увид приликом уписа.
Ако сликате документацију, сликајте само документ без икакве позадине. Слика мора бити јасна како би се сви подаци са ње могли прочитати.

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн)

- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком дипломе
или  уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним академским студијама (оригинал)
- Уверење о додатним (факултативним) предметима (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биографија
- Оверен наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у Новом Саду)
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (8.000,00 динара) за све студијске  групе осим за Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
- Доказ о уплати за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (20.000,00 динара).

Врх стране