Изборно веће

Изборно веће чине сви наставници који се налазе у радном односу на Факултету са пуним радним временом.
Изборно веће утврђује предлог из избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, расписује конкурс и именује комисију за избор у звање, и даје мишљење за избор у звање из научних области за које је факултет матичан. 

Пословник о раду Изборног већа

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/48/Izbor_u_zvanje.jpg
Врх стране