Први конкурсни рок

ДАТУМИ И ТЕРМИНИ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ У ШК. 2022/23. ГОДИНИ

 

6. и 7. јула 2022. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте буџетских студената.
Напомена:
Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте буџетских студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа.

7. јула 2022. године – померање листе (спуштање црте) за број непопуњених места у оквиру квоте за упис буџетских студената (листе ће бити објављене на сајту Факултета, око 17:00 часова).

Упис кандидата који су остварили право уписа након померања листе за буџет је 8. јула од 8:00 до 13:00 часова.

8. и 11. јула 2022. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената.
Напомена:
Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа па ће на његово место бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној ранг листи. Кандидати који се приликом оглашавања броја непопуњених места у оквиру квоте за упис самофинансирајућих студената и јавне прозивке имена по редоследу на коначној ранг листи не одазову и не упишу, губе право на упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената у првом конкурсном року.

11. јула - објављивање слободних самофинансирајућих места.

12. јула - прозивка за самофинансирајућа места - попуњавање квоте јавним прозивањем имена кандидата по редоследу на коначној ранг листи.

13. јула упис са прозивке за самофинансирајућа места од 8:00 до 13:00

13. јула - објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места за Општу прозивку.

14. јула - Општа прозивка неуписаних кандидата за упис на преостала упражњена места појединих студијских програма. Овом приликом моћи ће да се упишу кандидати који се нису пријавили на дати студијски програм у пријави, а на којем има слободног места, под условом да су положили пријемни испит. Прозивка ће се вршити према редоследу кандидата на јединственој општој ранг листи (неуписаних кандидата).

15. јула - Упис кандидата са Опште прозивке од 8:00 до 13:00.

Напомена:
Распоред и начин спровођења Прозивке за самофинансирајуће студенте и Опште прозивке за све неуписане кандидате биће накнадно истакнути на сајту Факултета!

 

Врх стране