Први конкурсни рок

Први конкурсни рок:

  • пријављивање кандидата: 19, 20. и 21. јуна 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова)
  • полагање пријемног испита: 26, 27. и 28. јуна 2024. године (према распореду полагања)
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 1. јула 2024. године (до 17:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу: 3. јула 2024. године (према распореду објављеном на сајту Факултета)
  • објављивање коначне ранг листе: 4. јула 2024. године (до 17:00 часова)
  • упис примљених кандидата:

5. и 8. јула 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте буџетских студената.

Напомена:
Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте буџетских студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа и губи право на оставрено буџетско место на коначној ранг листи за одговарајући студијски програм.

8. јула 2024. године – померање листе (спуштање црте) за број непопуњених места у оквиру квоте за упис буџетских студената (листе ће бити објављене на сајту Факултета, до 17:00 часова).

Упис кандидата који су остварили право уписа након померања листе за буџет је 9. јула од 8:00 до 13:00 часова.

9. и 10. јула 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената.

Напомена:
Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа и губи право на остварено самофинансирајуће место на коначној ранг листи за одговарајући студијски програм, па ће на његово место бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној ранг листи.

11. јула објављивање и прозивка за слободна самофинансирајућа места и упис - попуњавање квоте јавним прозивањем имена кандидата по редоследу на коначној ранг листи. Кандидати који се приликом оглашавања броја непопуњених места у оквиру квоте за упис самофинансирајућих студената и јавне прозивке имена по редоследу на коначној ранг листи не одазову и не упишу, губе право на упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената на коначној ранг листи одговарајућег студијског програма. 
Прозивка ће се одржати у 11:00 у амфитеатру Факултета.

12. јула - објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места за Општу прозивку и Општа прозивка неуписаних кандидата за упис на преостала упражњена места појединих студијских програма. Овом приликом моћи ће да се упишу кандидати који се нису пријавили на дати студијски програм у пријави, а на којем има слободног места, под условом да су положили пријемни испит. Прозивка ће се вршити према редоследу кандидата на јединственој општој ранг листи (неуписаних кандидата). 
Прозивка ће се одржати у 11:00 у амфитеатру Факултета.

12. јула – Након Опште прозивке обавиће се и упис кандидата који су се одазвали и потврдили упис на Општој прозивци.              

Напомена: Распоред и начин спровођења Прозивке за самофинансирајуће студенте и Опште прозивке за све неуписане кандидате биће накнадно истакнути на сајту Факултета!

 

Врх стране