Коначне ранг листе

Језик, књижевност и култура, модули:
   Српски језик и књижевност
   Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
   Српска књижевност и језик
   Компаративна књижевност
   Енглески језик и књижевност
   Немачки језик и књижевност
   Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Руски језик и књижевност
   Мађарски језик и књижевност
   Словачки језик и књижевност
   Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Русински језик и књижевност
   Италијански језик, књижевност и култура
   Шпански језик, књижевност и култура
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Журналистика
Социјални рад
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Културологија
Комуникологија и односи са јавношћу

Афирмативне мере

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Факултет не издаје потврде о положеном пријемном испиту.
Информације о постигнутом успеху на пријемном испиту налазе се у коначној ранг листи.
С обзиром да су листе јавне и да се званично налазе на сајту Факултета/Универзитета, уместо потврде можете одштампати коначну ранг листу и користити је као потврду.

 

Врх стране