Подношење приговора

3. ЈУЛИ  од 10:00 до 12:00
 ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, пријемног испита или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Студијска група

Учионица/ спрат

Српски језик и књижевност

306/3

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност

-

Српска књижевност и језик

311/3

Компаративна књижевност

308/3

Енглески језик и књижевност

270/2

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

270/2

Мађарски језик и књижевност

322/3

Словачки језик и књижевност

-

Русински језик и књижевност

-

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

-

Руски језик и књижевност

221/2

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

234/2

Немачки језик и књижевност

212 и 213/2

Историја

301/3

Педагогија

202/2

Психологија

101/1

Социологија

336/3

Филозофија

252/2

Журналистика

200/2

Социјални рад

248/2

Културологија

307/3

Комуникологија и односи са јавношћу

200/2

Италијански језик, књижевност и култура

П8

Шпански језик, књижевност и култура

П8

 

Врх стране