Други конкурсни рок

  • Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 26. октобар 2023. године
  • пријављивање кандидата: 27. октобар 2023. године до 13:00 часова
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 30. октобар 2023. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 31. октобар 2023. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу 1. новембар 2023. године (од 10:00 до 12:00 часова) на шалтерима Студентске службе
  • коначна ранг листа 1. новембар 2023. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 2. новембар 2023. године
Врх стране