Други конкурсни рок

  • Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 26. октобар 2022. године
  • пријављивање кандидата: 27. и 28. октобар 2022. године до 13:00 часова
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 31. октобар 2022. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 1. новембар 2022. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  3. новембар 2022. године (од 9:00 до 10:00 часова)
  • коначна ранг листа 3. новембар 2022. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата:4. новембар 2022. године
Врх стране