Формулари

Моле се докторанти да при предаји докторске дисертације (у штампаној и електронској форми, у пдф или зип формату), посебно обрате пажњу на наслов рада (образац 5) и кључну документацијску информацију (образац 5а), које прописује члан 20 Правила докторских студија Универзитета у Новом Саду. Непотпуна документација биће враћена кандидатима, што ће успорити процес одбране тезе.

Врх стране