Контакт


Љиљана Сиришки 
координатор Канцеларије

Кристина Остојић 
стручни сарадник,  Erazmus+ административни  координатор

Томислав Букатаревић  стручни сарадник, администратор Центра за  језике

Александра Мирковић
стручни сарадник


Канцеларија М7
Координатор службе: Љиљана Сиришки
Радно време: 8.00-15.00
Телефон: +381 21 485 3921
Фаx: +381 21 450 856
Имејл: international@ff.uns.ac.rs

Контакт за програм размене Еразмус+: erasmus@ff.uns.ac.rs
Контакт Центра за језике: languages@ff.uns.ac.rs

Врх стране