Kontakt


Ljiljana Siriški 
koordinator Kancelarije

Kristina Ostojić 
stručni saradnik,  Erazmus+ administrativni  koordinator

Tomislav Bukatarević  stručni saradnik, administrator Centra za  jezike

Aleksandra Mirković
stručni saradnik


Kancelarija M7
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
Radno vreme: 8.00-15.00
Telefon: +381 21 485 3921
Fax: +381 21 450 856
Imejl: international@ff.uns.ac.rs

Kontakt za program razmene Erazmus+: erasmus@ff.uns.ac.rs
Kontakt Centra za jezike: languages@ff.uns.ac.rs

Vrh strane