Konferencije u organizaciji drugih

2024.

The Ninth International Conference on Languages, Linguistics, Translation and Literature, 1-2 February 2024, Ahwaz, Iran

2023.

PHILOSLAVICA 2023 - 11. Simpozij mladih slavistov, Nova Gorica, 1. in 2. december 2023
◦ VIII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, 25 – 26.11.2023, Beograd
◦ Međunarodna konferencija "Granice: iscrtavanje, brisanje i prekoračenje", 11‒12. listopada 2023, Filozofski fakultet,  Zagreb (Poziv - hrvatski, Poziv - engleski, Formular za prijavu)
Language MOOCs and OERs: new trends and challenges' Naples, 28-29 September 2023
International conference “Language Learning and Teaching in Digital Transformation” (1-2 September 2023), University of Teacher Education Lucerne, Switzerland
18th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2023), Athens, Greece (30 August to 2 September 2023)
18th International Conference on the Development of Digital and Entrepreneurial Competences through Digitally Enhanced Learning (DisCo 2023), Prague, from June 19th to 20th, 2023.
9th International Scientific Conference KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ERAZ 2023, June 1, 2023, Prague – Czech Republic
◦ Međunarodna naučna konferencija OBRAZOVANJE U VREME PANDEMIJE COVID-19: ISKUSTVA I POUKE,  Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerziteta u Beogradu, 1-3. juna 2023. Rok za prijavu tema je produžen do 18. aprila 2023.
◦ Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Mladi znanstvenici u dijalogu, 22. svibnja 2023. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru
Međunarodni naučni skup „Nauka i stvarnost“, 20. maja 2023. godine, Filozofski fakultet u Palama
◦ INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE FOR STUDENTS, 10th CONFERENCE FOR YOUNG SLAVISTS IN BUDAPEST, BUDAPEST, 18th MAY 2023 (Call, Application Form)
5th Annual PRIDE Conference 2023 at the University of Porto | 4 & 5 May 2023 – Research Conduct and Integrity - the Challenges for the Doctoral Journey
◦ International conference "THE LEGITIMACY OF NEW REGIONALISM IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS", 04-05 May 2023, Oradea, Romania (Poster, Call for conference, Application form)
◦ Međunarodna konferencija Enhancing heritage experience – exploring cultural routes, 23-24. marta 2023. godine, Šibenik
◦ Course Educators Professional Development, Israel, February 19 – March 8, 2023. (Call, Application form)

2022.
2021.
2020.
2019.
 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/156/konferencije_drugih.jpg
Vrh strane