Žiro-račun za prijavu i upis

Broj žiro računa Filozofskog fakulteta: 840-1712666-26
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3820

Žiro račun se koristi za:

  • uplatu naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita
  • uplatu naknade troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • uplatu prve rate za samofinansirajuće studente
  • uplatu za indeks
Vrh strane