Opšta obaveštenja za kandidate

OBAVEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE I STUDENTKINJE FILOZOFSKOG FAKULTETA

Zbog ograničenog kapaciteta postojećeg parkinga u ulici Dr Zorana Đinđića, molimo vas da ukoliko dolazite vozilom na Fakultet, vaše vozilo parkirate na nekom od javnih parkirališta u okruženju univerzitetskog kampusa. U ulici Dr Zorana Đinđića, gde se nalazi Filozofski fakultet, zabranjeno je parkiranje.

Mole se roditelji i pratnja budućih studenata da ne ulaze u prostore predviđene za popunjavanje dokumentacije za prijavu na konkurs. Izuzetak su pratnja studenata sa posebnim potrebama.

Budući studenti dobiće svu potrebnu pomoć od kolega volontera koji će im biti na raspolaganju za sva neophodna pitanja.


OBAVEŠTENJE  ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis na neki od studijskih programa/modula Filozofskog fakulteta na prijemni ispit treba da dođu pola sata ranije prema rasporedu i terminima koji su postavljeni na sajtu Filozofskog fakulteta.

Kandidati koji polažu prijemni ispit u zgradu mogu uneti samo neophodne stvari i kod sebe moraju imati ličnu kartu ili pasoš.

DEKANAT FILOZOFSKOG FAKULTETA

Vrh strane