Prvi konkursni rok

Prvi konkursni rok:

  • prijavljivanje kandidata: 19, 20. i 21. juna 2024. godine (od 8:00 do 13:00 časova)
  • polaganje prijemnog ispita: 26, 27. i 28. juna 2024. godine (prema rasporedu polaganja)
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 1. jula 2024. godine (do 17:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu: 3. jula 2024. godine (prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta)
  • objavljivanje konačne rang liste: 4. jula 2024. godine (do 17:00 časova)
  • upis primljenih kandidata:

5. i 8. jula 2024. godine (od 8:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata.

Napomena:
Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa i gubi pravo na ostavreno budžetsko mesto na konačnoj rang listi za odgovarajući studijski program.

8. jula 2024. godine – pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata (liste će biti objavljene na sajtu Fakulteta, do 17:00 časova).

Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet je 9. jula od 8:00 do 13:00 časova.

9. i 10. jula 2024. godine (od 8:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Napomena:
Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa i gubi pravo na ostvareno samofinansirajuće mesto na konačnoj rang listi za odgovarajući studijski program, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

11. jula objavljivanje i prozivka za slobodna samofinansirajuća mesta i upis - popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata na konačnoj rang listi odgovarajućeg studijskog programa. 
Prozivka će se održati u 11:00 u amfiteatru Fakulteta.

12. jula - objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta za Opštu prozivku i Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala upražnjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj opštoj rang listi (neupisanih kandidata). 
Prozivka će se održati u 11:00 u amfiteatru Fakulteta.

12. jula – Nakon Opšte prozivke obaviće se i upis kandidata koji su se odazvali i potvrdili upis na Opštoj prozivci.              

Napomena: Raspored i način sprovođenja Prozivke za samofinansirajuće studente i Opšte prozivke za sve neupisane kandidate biće naknadno istaknuti na sajtu Fakulteta!

 

Vrh strane