Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21102 Novi Sad

Informacije u vezi sa upisom
Telefoni referenata

Odsek za anglistiku
- Studijski program Engleski jezik i književnost
- Studijski program Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (nemački, ruski, francuski; u pripremi: italijanski i španski)
Šef Odseka: prof. dr Nataša Milićević
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Arijana Luburić Cvijanović
Koordinatorka OAS Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom: prof. dr Borislava Eraković
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52    

Odsek za filozofiju
Šef Odseka: prof. dr Una Popović
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Damir Smiljanić
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: filozofi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/ 485 3860

Odsek za germanistiku
Šef Odseka: prof. dr Katalin Ozer
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Mirjana Zarifović Grković
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: german@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 60    

Odsek za hungarologiju
Šef Odseka: prof. dr Eva Toldi
Zamenik šefa: prof. dr Edita Andrić
Sekretar Odseka: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: hungar@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 673, 485 38 78

Odsek za istoriju
Šef Odseka: prof. dr Đura Hardi    
Zamenik šefa: prof. dr Nenad Ninković
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 577, 485 3860    

Odsek za komparativnu književnost
Šef Odseka: prof. dr Vladimir Gvozden
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Stojanović Pantović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: komparativna@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873

Odsek za medijske studije
- Studijski program Žurnalistika i
- Studijski program Komunikologija i odnosi sa javnošću

Šef Odseka i koordinator OAS Žurnalistika: doc. dr Smiljana Milinkov
Zamenica šefa Odseka: prof. dr Jelena Kleut
Koordinatorka OAS Komunikologija i odnosi sa javnošću: doc. dr Jelena Kleut
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Sekretarijat Odseka: M11
E-adrese: zurnal@ff.uns.ac.rs (Žurnalistika)
komunikologijapr@ff.uns.ac.rs (Komunikologija i odnosi sa javnošću)
Telefon: 485 39 17

Odsek za pedagogiju
Šef Odseka: prof. dr Slađana Zuković
Zamenik šefa: prof. dr Stanislava Marić Jurišin
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

Odsek za psihologiju
Šef Odseka: prof. dr Ljiljana Mihić    
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Dinić
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: psiholog@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 948, 485 39 19    

Odsek za romanistiku
Šef Odseka: prof. dr Diana Popović
Zamenik šefa: prof. dr Nataša Radusin Bardić
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: francuzi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

Odsek za rumunistiku
Šef Odseka: prof. dr Marina Puja Badesku
Zamenik šefa: prof. dr Laura Spariosu
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: rumunski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3898    

Odsek za rusinistiku
Šef Odseka: doc. dr Ana Rimar Simunović
Zamenik šefa: dr Aleksandar Mudri
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet Odseka za rusinistiku: 204
Kabinet sekretara Odseka za rusinistiku: M11
E-adresa: rusinski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873, 485 38 91

Odsek za slavistiku
Šef Odseka: doc. dr Nataša Ajdžanović    
Zamenik šefa: doc. dr Maja Krstić
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 67    

Odsek za slovakistiku
Šef katedre:  prof. dr Jasna Uhlarik
Zamenik šefa: prof. dr Marina Šimak Spevakova
Sekretar katedre: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: slovaci@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 455 046, 485 38 92, 485 38 93

Odsek za sociologiju
Šef Odseka: prof. dr Jovana Čikić
Zamenik šefa: prof. dr Aleksej Kišjuhas
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852    

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Šef Odseka: prof. dr Isidora Bjelaković
Zamenik šefa: prof. dr Marina Kurešević
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/459-626, 021/459-275

Odsek za srpsku književnost
Šef Odseka: prof. dr Sanja Paripović Krčmar    
Zamenik šefa: prof. dr Nevena Varnica
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3917

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Šef Odseka: prof. dr Aleksandra Blatešić
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Kovačević-Petrović
Sekretar Odseka: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/458-673, 485-3878

Socijalni rad
Šef Odseka: doc. dr Jovana Škorić
Zamenik šefa: doc. dr Jelena Tanasijević
Sekretar: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3917

Kulturologija
Koordinator studijskog programa: prof. dr Željko Milanović
Sekretar: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: kulturologija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3878

Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje
Koordinator studijskog programa: prof. dr Borislava Eraković
E-adresa: prevodioci@ff.uns.ac.rs
Sekretar: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara: M11
Telefon: 021/485 38 60

Sekretar Fakulteta
Mirjana Galonja
Kancelarija: M8
E-adresa: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3969    

Služba za studentska pitanja i nastavu
Koordinator službe: Željka Nestorović-Tokoš
Kancelarija: P19
E-adresa: stsluzba@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 76, 450 628

Služba za finansijsko materijalne poslove
Šef službe: Miroslav Radeka
Kancelarija: M15
E-adresa: racun@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 79, 450 636    

Tehnička služba
Šef službe: Miladin Trifković
Kancelarija: M17
E-adresa: miladin@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 90, 450 732

Služba za opšte i pravne poslove
Koordinator službe: Mirjana Alanović
Kancelarija: M9
E-adresa: alanovic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3897    

Opšta i pravna služba-javne nabavke
Vanja Fekić i Sonja Kostović
Kancelarija: M10
Telefon: +381 21 485 3968
E-adresa: javne.nabavke@ff.uns.ac.rs

Pisarnica Fakulteta
Dejana Rončević Vulanović
Kancelarija: M9
Telefon: +381 21 485 3905
E-adresa: dejana.rvulanovic@ff.uns.ac.rs

Informatička služba
Maja Hovanjski i Zoran Milošević
Kancelarija: M16
Telefon: +381 21 485 3883
E-adresa: podrska@ff.uns.ac.rs

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
Kancelarija: M7
Telefon: +381 21 485 3921
E-adresa: international@ff.uns.ac.rs

Biblioteka Filozofskog fakulteta
Upravnica Biblioteke: mr Nataša Belić
Kancelarija: 407
E-adresa: natasam@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 873; 485 3983        

Portirnica
Telefon: +381 21 485 3988

Kabinet dekana
Šef kabineta dekana: Isidora Gordić Fisković
Kabinet: 119
E-adresa: dekanat@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 690, 485 3900
Fax: +381 21 450 929    

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/9/kontakt_celo.png
Vrh strane