Ceepus

Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja sa sedištem u Beču. Na nivou Srbije, program koordinira Nacionalna CEEPUS kancelarija u okviru Fondacije TEMPUS.

Zemlje učesnice u programu:
Albanija, Austrija, Bugarska, BIH, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Moldavija.

Za studente moguća je mobilnost:

  •  Kao freemover-i
  •  U okviru postojeće CEEPUS III mreže u kojoj učestvuje njihov matični fakultet

U oba slučaja potrebno je da zainteresovani otvore svoj nalog na sajtu CEEPUS III kako bi videli postojeće mreže u kojima njihov matični fakultet/univerzitet učestvuje ili pristupili dokumentima koje treba da prilože u slučaju da se odluče za freemover mobilnosti.

Za nastavno osoblje:
Mobilnost se odvija preko učešća u mrežama koje su tematski orijentisane. Za konkurisanje, neophodno je otvaranje naloga na sajtu www.ceepus.info
Mobilnost je do mesec dana, 6 predavačkih sati nedeljno je obaveza.

MREŽE U KOJIMA UČESTVUJE FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU

2023/2024.

Informacije o programu CEEPUS na sajtu Univerziteta u Novom Sadu

Za prijave za mobilnosti u okviru CEEPUS III programa za studente i profesore, posetiti sajt www.ceepus.info 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/383/CEEPUS-LOGO_RGB_web.jpg
Vrh strane