Конференције у организацији других - 2023

9th International Scientific-Business Conference: LIMEN 2023, Graz University of Technology in Graz, Austria, on December 7, 2023
PHILOSLAVICA 2023 - 11. Simpozij mladih slavistov, Nova Gorica, 1. in 2. december 2023
◦ VIII стручно-научни скуп са међународним учешћем, “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, 25 – 26.11.2023, Београд
ASES International Bandırma Scientific Studies Conference, Bandırma Onyedi Eylül University
Бањалучки новембарски сусрети 2023, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 17.11.2023. (рок за достављање сажетака радова je продужен до 1. октобра 2023.)
Mеђународна научна конференција Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics (FABL),  од 16. до 18. новембра 2023.
◦ Конференција AI-Media2023, 17. октобра 2023. године у згради Ректората, од 10.30 до 14.30
◦ International scientific conference - Marketing & Media Identity 2023 AI the future of today, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 14th November 2023 in Ján Palárik Theatre in Trnava
◦ Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Универзитета у Новом Саду организује међународну конференцију под насловом Промена парадигме у образовању и науци (9. и 10. новембар 2023. године) Промењен рок пријаве
◦ 3rd annual social policy conference “Social Policy Responses: From Old Issues to The New Challenges” at the Faculty of Philosophy of Vilnius University, November 10, 2023
◦ Међународна конференција "Границе: исцртавање, брисање и прекорачење", 11‒12. листопада 2023, Филозофски факултет,  Загреб (Позив - хрватски, Позив - енглески, Формулар за пријаву)
◦ Међународна IAIE конференција 2023. “Children as Peacemakers in Divided Societies: Educational Approaches”, 7 – 10. октобар; Сарајево, Босна и Херцеговина (Нови рок за предају апстракта је 1. 7. 2023.)
◦ International conference „Imperial and postimperial emigrations. The case of Russia”, 5-6 October 2023, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences
Language MOOCs and OERs: new trends and challenges' Naples, 28-29 September 2023
27. Међународнa научнa Еко-конференцијa о заштити животне средине градова и приградских насеља, Нови Сад, 27-29. септембар 2023.
International conference “Language Learning and Teaching in Digital Transformation” (1-2 September 2023), University of Teacher Education Lucerne, Switzerland
18th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2023), Athens, Greece (30 August to 2 September 2023)
18th International Conference on the Development of Digital and Entrepreneurial Competences through Digitally Enhanced Learning (DisCo 2023), Prague, from June 19th to 20th, 2023.
9th International Scientific Conference KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ERAZ 2023, June 1, 2023, Prague – Czech Republic
◦ Међународна научна конференција ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ИСКУСТВА И ПОУКЕ,  Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитета у Београду, 1-3. јуна 2023. Рок за пријаву тема је продужен до 18. априла 2023.
◦ Међународна знанствено-стручна конференција Млади знанственици у дијалогу, 22. свибња 2023. на Филозофскоме факултету Свеучилишта у Мостару
Међународни научни скуп „Наука и стварност“, 20. маја 2023. године, Филозофски факултет у Палама
◦ INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE FOR STUDENTS, 10th CONFERENCE FOR YOUNG SLAVISTS IN BUDAPEST, BUDAPEST, 18th MAY 2023 (Call, Application Form)
5th Annual PRIDE Conference 2023 at the University of Porto | 4 & 5 May 2023 – Research Conduct and Integrity - the Challenges for the Doctoral Journey
◦ International conference "THE LEGITIMACY OF NEW REGIONALISM IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS", 04-05 May 2023, Oradea, Romania (Poster, Call for conference, Application form)
◦ Међународна конференција Enhancing heritage experience – exploring cultural routes, 23-24. марта 2023. године, Шибеник
◦ Course Educators Professional Development, Israel, February 19 – March 8, 2023. (Call, Application form)

Врх стране