Конференције у организацији других - 2021

Словенски атлас облака, Познањ, 25–26. 11. 2021.
◦ 11. Научни скуп “Наука и настава данас”, Педагошки факултет у Бијељини, Република Српска, од 25. до 26. новембра 2021.
◦ The first international practical and scientific conference for students and PhD students: Digitalization in education – a step towards the successful professional realization; Varna, Bulgaria (25 November 2021)
◦ 22. Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети (БЛНС); 19 - 20. новембар 2021. године, Бања Лука (позив)
Call for presentation for PhD students, PhD candidates and young researches: Minority Protection in the Carpathian-basin; The Institute for the Protection of Minority Rights, Hungary (4 - 6 November 2021)
Међународна научна конференција Одрживо наслеђе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, 4 - 6. новембар 2021. године
13th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2021, October 22-23, 2021
Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, 22. 10. 2021.
Девети симпозијум младих слависта (пријавни формулар), 9. и 10.12.2021., Љубљана, Словенија.
The International Encounter on Movement and Cognition (world conference), Paris, Sorbonne, 2-4 September 2021
12th International Conference Education, Research & Development (25-28 August 2021, Burgas, Bulgaria)
International Scientific Conference From Ear to Ear (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznań, Poland, 3-4 June 2021)
9th Annual International Student Congress on Humanities and Social Sciences (HUMSOS)  - June 2-4, 2021.
Славянские чтения - 24. и 25. маја 2021. на Универзитету у Одеси, Украјина
Међународни научни скуп „Наука и стварност“, 22. мај 2021. Филозофски факултет у Палама
◦ VIth International Academic Conference "e-methodology", 21 May 2021, Wroclaw – online (Application Form, FB)
LEAP Summit (Zagreb, Croatia, 14-15 May 2021)
4th International Scientific Conference Slavic Scientific Reflections entitled Challenges of Slavic Studies in the 21st Century - 13th and 14th may 2021 in Maribor
International Scientific Conference 19th Mate Demarin Days Developmental Aspects of Education (Pula, Croatia, 22-23 April 2021)

Врх стране