Припремна настава - Српска књижевност и језик

За бесплатну припремну наставу Одсека за српску књижевност ФФУНС можете се пријавити мејлом на адресу:
srpskaknj@ff.uns.ac.rs

У поруци је потребно навести име, презиме и школу из које долазите.

Овде можете да прочитате распоред према којем ће се одвијати наредни часови:
-- 8. април 2023.
Барок, класицизам и просветитељство

-- 22. април 2023.
Романтизам

-- 29. април 2023.
Реализам

-- 6. мај 2023.
Модерна

-- 13. мај 2023.
Књижевност између два рата

-- 20. мај 2023.
Послератна књижевност

-- 27. мај 2023.
Теорија књижевности

Врх стране